Diana van Bergen, wetenschapper, onderzoeker, socioloog

Diana van Bergen

Ik ben sociologe en mijn onderzoeksinteressen concentreren zich op het welbevinden van jeugd en jongvolwassenen in Nederland in relatie tot etnische en seksuele diversiteit.

Onderwijs

Ik werk als universitair docent Interculturele Pedagogiek bij de Afdeling Pedagogiek van de Universiteit Groningen (RUG). Ik doceer onder meer de vakken Interculturele Pedagogiek, Inleiding in de Sociologie en Onderwijssociologie.

Onderzoek naar het Sinterklaasfeest in Nederland

In de herfst van 2015 vond met hulp van tweedejaars studenten Pedagogiek van de Rijksuniversiteit Groningen een onderzoek plaats naar pedagogische visies en debatten ten aanzien van het Sinterklaasfeest in Nederland. Lees hier het artikel over dit onderzoek.

Onderzoek etnische en religieuze spanningen

Ik ben daarnaast ook als postdoc onderzoeker verbonden aan de afdeling Pedagogiek van de Vrije Universiteit. In mijn onderzoek bestudeer ik het ontstaan van etnische en religieuze spanningen onder jongeren in Nederland in relatie tot hun etnische socialisatie. Ik heb hiervoor de enquête Jong & Divers op middelbare scholen afgenomen.

Onderzoek acceptatie van homoseksualiteit

Van 2009 tot 2011 was ik wetenschappelijk medewerker bij het Sociaal en Cultureel Planbureau waarin ik de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland onderzocht in relatie tot het psychisch welbevinden van homojongeren (link). In het kader van dit onderzoek werden er twee vragenlijsten afgenomen: Same Feelings en de Roze Vragenlijst.

Promotieonderzoek zelfmoordpogingen

Van 2004 tot 2008 werkte ik als promovenda aan de afdeling Sociologie van de Vrije Universiteit aan een promotieonderzoek naar zelfmoordpogingen van Surinaams-Hindostaanse, Marokkaanse, Turkse en Nederlandse meisjes en jonge vrouwen. Lees hier de Nederlandse samenvatting van “Suicidal Behavior of Young Migrant Women in The Netherlands - A Comparative Study of Minority and Majority Women”.

Congres of college?

Ik ben beschikbaar voor het verzorgen van gastcolleges of als spreker op bijeenkomsten en congressen. Neem bij interesse contact op.

Curriculum Vitae